h-artenco.nl h-artenco.nl/
Gerine Dubbeldam  
ATELIER VOOR CREATIEVE ONTWIKKELING

Je leven in balans

Op zoek:

De oplossing:

Buiten de box denken... O ken je al die zinnetjes die dan in je hoofd komen? Dat kan ik niet, niks voor mij, niet haalbaar, het wordt toch niks, geen tijd, stom, wat zal een ander ervan denken...? Al die zinnetjes lossen niets op. Dat zijn weerstanden. Creatief zijn betekend denken in mogelijkheden. Soms is het fijn dat er iemand is die een stukje met je meeloopt in je leven om je te helpen je weerstanden te her en erkennen en uit je oude patronen te durven stappen en nieuwe mogelijkheden te durven zien.

Durven zien:

Je dagelijks leven: